Livet som multimediedesigner er en balance mellem tværfagligt-, praktisk og teoretisk arbejde, hvilket for mig gjorde uddannelsen yderst tiltalende. Derudover er uddannelsen meget projektorienteret og vægter gruppearbejde højt.

Hvad laver en multimediedesigner?

Behind the scenes

Som multimediedesigner laver man meget varierende opgaver, og det kan være lidt svært at forklare folk hvad det EGENTLIG er man laver. Uddannelsen er bygget op omkring 4 hovedområder:

 • Virksomhed
 • Design
 • Kommunikation
 • Interaktion (kodning)

Det betyder med andre ord, at man skal lære omkring analyse af en virksomhed, derudfra skal man kunne designe det mest hensigtsmæssige produkt hvilket både kræver viden om kommunikation og design, men også kodning så det kan implementeres på fx. en hjemmeside.

Man kan besidde mange forskellige stillinger som multimediedesigner – fx. kan man arbejde på reklamebureau, tegnestue, projektleder, inhouse grafiker/grafiker, freelancer, kommunikationsansvarlig, webansvarlig og meget mere! Faktisk er det kun fantasien der sætter grænser, for uddannelsen sikrer at man har en masse tværfaglig viden med sig i rygsækken, og hvis man forstår at benytte den viden kan man faktisk nå rigtig langt.

Hvordan ser en typisk dag ud når man læser multimediedesign?

På uddannelsen er ugen fordelt sådan at man har ét fag om dagen. På den måde undgår man at blive kastet rundt imellem forskellige fagområder og man har tid til at fordybe sig i emnet. Derfor ser dagene også meget forskellige ud. Det afhænger både af faget, og af underviseren. Men generelt kan man sige, at undervisningen ofte er bygget sådan op, at underviser starter med at give noget teoretisk viden, og derefter arbejder man praktisk med den viden man har fået i form af en opgave. På Erhvervsakademi Aarhus er dagene til at overskue – her møder man ind klokken 09.00 og slutter dagen af 14.30 – virkelig lækkert! Det forventes så også at man arbejder videre med sine ting hjemme hvis man vil blive rigtig god, og i projektarbejde kan dagene meget ofte blive meget længere, og her er ingen dage hellige.

Erhvervsakademi Aarhus sætter rammerne for min uddannelse

Erhvervsakademi Aarhus

Jeg føler mig ret heldig over at have tilbragt de sidste 1,5 år i denne fantastiske bygning! For selvom den i starten krævede lidt tilvænning, så er jeg næsten stolt over at “være en del af den” nu. Guldtanden som den kaldes, har skabt de bedste rammer for min uddannelse – der er gode forhold til klasseundervisning, gruppearbejde og individuelle spots på skolen. (Nogle!) af væggene er malet med specialmaling som gør, at de kan bruges som ét stort whiteboard, hvilket er rigtig fedt i situationer hvor man skal brainstorme og idégenerere. Lokalerne har godt lysindfald og der er brugt farver på en yderst intelligent måde i indretningen. Ift. undervisningen vil jeg sige, at kvaliteten har varieret meget. Det afhænger simpelthen af hvem man får som underviser. Der har været nogle problemer ift. planlægning og det administrative og min største kritik er uden tvivl at man har valgt at spare censorer væk fra eksaminerne – det burde ikke kunne ske.

Men alt i alt har jeg været rigtig glad for at være studerende netop her.

Hvis du vil vide mere om skolen og uddannelsen kan du klikke her.

Pros and cons in my opinion

Pros:

 • (Mulighed for) godt socialt miljø (grundet holdundervisning og mødepligt)
 • Dejlige rammer og faciliteter til kreativ udfoldelse
 • 50% virkelig dedikerede og fantastiske undervisere
 • Variation i fag og undervisning
 • Den bedste software stilles til rådighed (creative cloud)

Cons:

 • Manglende feedback på “lektieopgaver”
 • Mangel på overblik på tværs af undervisere (store opgaver falder sammen etc)
 • Ingen censorer til eksaminer!!!
 • For lidt specialisering i de forskellige studieretninger (pt er timefordelingen den samme for alle hold)

Opsummering

Uddannelsen er rigtig god hvis man ligesom mig, falder i søvn i et auditorium. Her er undervisningen dynamisk og der kræves noget af den studerende “her og nu”. Der er god variation i undervisningen, så man hverken lytter hele tiden, eller er “på” hele tiden. Teorien er letfordøjelig og nem at implementere efter indlæring.

Erhvervsakademi Aarhus har på visse punkter stadigvæk brug for forbedringer, og der vil nok altid findes problemer på et uddannelsessted. Mit råd lige nu er dog at prioritere at få censor på prøverne, da jeg frygter for uddannelsens kvalitet på længere sigt.

Man bliver ikke ekspert indenfor noget område alene ved at møde op til undervisningen og deltage i projekter – det kræver en indsats fra den studerende at dygtiggøre sig selv, og dette sker i timerne udenfor skolen.