Brian Lichtenstein er navnet på en yderst kompetent fotograf der kontaktede mig med ønsket om at få lavet et logo til sin virksomhed. Til logoet havde han nogle krav: det skulle være simpelt/minimalistisk og det skulle både indeholde hans fulde navn, men også have en form for grafik/ikon der gjorde det mere genkendeligt og unikt.

Jeg påbegyndte processen ved at tegne nogle forskellige ting jeg satte i forbindelse med fotografering eller som kunne passe på kravene på anden måde.

logoskitse 1

Step nr. 2 var at præsentere 3 forslag til Brian, som han derfra kunne kommentere på, og udvælge ud fra. Her valgte han det midterste forslag, som jeg derfra arbejdede videre med.

logoskitse 2

Logoet blev nu finpudset og testet på forskellige måder. Det blev simplificeret en smule så der var færre streger og hvilket dermed gav et logo som stod mere skarpt.

logoskitse 3

Det endelige logo stod nu klar efter at være blevet testet på forskellige måder og finpudset.