sweetspot

Først og fremmest, hvad er så et sweetspot, og hvornår har man brug for at finde det?

Et sweetspot er de fællestræk man kan finde mellem en given afsender og målgruppe. Ved at kortlægge disse ligheder for sig selv, vil det være nemmere at udarbejde et produkt der skaber værdi for begge parter.

Det her indlæg er derfor en hjælp til dig, der selv sidder og udarbejder kampagner, design, kommunikation etc.

Sweetspottet finder man ved at lave et venn-diagram (to cirkler der skærer hinanden) – jeg har dog sat mit eget præg på designet, da det originale venn-diagram i min optik ikke er det smukkeste.

I den første “cirkel” skriver man brugerens/målgruppens interesser, begær & behov
I den anden “cirkel” skriver man afsenderens interesser, ekspertise & målsætninger

Sådan har jeg brugt modellen i min egen opgave

sweetspot

På modellen herover kan man se mit sweetspot fra en opgave om Karl Lagerfeld. Det er her meget tydeligt at bruger og afsender har mange ting til fælles, hvilket naturligvis er en kæmpe fordel når man skal kommunikere et budskab ud. Men det mest interessante “mix” er, når man ser på hvilken ekspertise afsenderen kan tilbyde, således at bruges får opfyldt sine behov/begær. I dette eksempel har vi med en målgruppe at gøre, som går højt op i at skabe, udvikle og være kreative. Afsenderen går ligeledes op i innovation og kreativ udfoldelse. I krydsningen af de to “cirkler” finder man så sit sweetspot. Man trækker simpelthen tråde i mellem alle de punkter der er til fælles, og forsøger at dække disse med et ord eller en kort sætning. Sweetspottet er her: skabertrang.

Når sweetspottet er fundet, har man hele tiden dét at holde sig til – og da sweetspottet er fundet ud fra en forståelse af både afsender og målgruppe, så vil det være en hjælp til bibeholde en rød tråd igennem hele arbejdet.

I dette eksempel var næste step at udarbejde et koncept, navn og slogan for kampagnen. Da først sweetspottet var fundet, var det meget nemmere at gå til, da man hele tiden kunne spørge sig selv “hænger det sammen med “skabertrang?” ”

Udvidet sweetspot – når flere faktorer skal spille sammen

Man kan også komme ud for, at kampagnen stiller flere krav. Dette kom jeg ud for i mit sidste projekt, da det var et krav at et kendt ansigt skulle bruges til kampagnen. Vi tilføjede derfor endnu en “cirkel” til modellen:

sweetspot udvidet

Denne gang var det lidt mere kompliceret at nå ind til sweetspottet som jo er “essensen” af “samarbejdet/interaktionen” mellem de tre parter.
Fremgangsmåden er dog præcis den samme – denne gang tog det bare længere tid at få puslespillet til at gå op.

 

Opsamling på mit volapyk

  • Et sweetspot bruges til at finde interessepunkter mellem afsender og målgruppe
  • Et sweetspot er enten et enkelt ord, eller en meget kort sætning
  • Man kan udvide modellen såfremt flere kriterier er på banen
  • Hvis sweetspottet er udarbejdet grundigt, sikrer det en rød tråd i det videre arbejde
  • Modellen er god hvis man ønsker at få et grundigt overblik og indblik i de inddragede parter